Geschiedenis Irene Witharen

De plannen voor Gebouw Irene zijn geboren in de jaren ’30. De kerkgemeente in Ommen, met al de activiteiten die van daaruit werden georganiseerd werd te groot en daarom werd de gemeenschap in Witharen gevraagd een eigen gebouw te bouwen.
De grond werd aangekocht door de kerk. De bouw zou gerealiseerd worden door de kerkleden in Witharen. De meeste inwoners waren toen ook lid van de kerk,

Met de tweede wereldoorlog stagneerden de plannen, maar na de oorlog werden de plannen weer opgepakt.
De kerk schonk de grond aan de kerkgemeenschap van Witharen en omgeving. Hiervoor werd een vereniging opgericht, die de bouw realiseerde.

In 1951 kon het gebouw in gebruik genomen worden. Vanaf dan huurt de kerk het gebouw voor haar kerkdiensten op zondagen en andere (kerkelijke) activiteiten. De overige tijd wordt het gebouw gebruikt door de gemeenschap van Witharen.

Het gebouw bestaat dan uit de grote zaal en gang aan de noordkant met een ingang, toiletten en een ruimte voor een keukenblok.

In de eerste decennia wordt er veel gebruik gemaakt van het gebouw. Er zijn dan ongeveer 150 leden. Naast de kerkdiensten zijn er veel verenigingen die er hun bijeenkomsten houden. Er is een toneelvereniging, zangverenigingen en er wordt veel georganiseerd en vergaderd.
Later worden er twee ruimtes achter het gebouw (westkant) bij geplaatst. In de grootste (noordwestelijke) ruimte komt een groter aanrecht met kastjes.


Bouwtekening verbouwing 1980

In de jaren 80 komt er een grote aanbouw aan de voorkant (de oostkant). Daar wordt het podium (toneel) met de onderliggende kelder gerealiseerd. Ook komen er twee extra toiletten die alleen via een trapje te bereiken zijn. In 2015 is de kelder opgeknapt en gemoderniseerd.

Het gebouw, zowel binnen als buiten is altijd goed onderhouden.
Er hebben geregeld verbeteringen aan de inrichting plaatsgevonden.
In de 21e eeuw wordt het gebouw nog door verschillende groepen waaronder de kerk gebruikt. De begroting is sluitend voornamelijk door de huur die de kerk voor het gebruik betaald en de vrijwillige bijdrage van de leden.
Het bestuur besluit dat er meer met het gebouw kan en moet gebeuren en zet een proces in gang waarbij de vereniging breder, en actiever gaat worden.
Een van de zorgpunten is de toegankelijkheid voor minder validen en ouderen.

Om het gebouw ook voor minder validen toegankelijker te maken wordt de entree in 2015 geheel vernieuwd. Met de hulp van vele vrijwilligers, sponsoren en giften wordt dit zonder verdere subsidies gerealiseerd.

Vanaf 2015 wordt gestart met nieuwe activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en het zomerfeest, terwijl ook nieuwe groepjes starten zoals de huiskamerbijeenkomsten. Bovendien wordt er gewerkt aan andere activiteiten als een jeugddansgroep, een kaartclub en een fietsgroep.

In 2015/2016 ontwikkelen zich ook de plannen voor een verbouwing waarbij de toiletten, de keuken en de inrichting aangepakt zullen worden. Hierdoor zullen meer activiteiten mogelijk worden die door meer (kwetsbare) bewoners bezocht kunnen worden.

De vereniging heeft in 2016 een nieuw logo en een vernieuwde website: www.gebouwirene.nl .